...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑޮލަރު
ނ.
(1) އެމެރިކާގެ ފައިސާ (2ބައެއް) ޤައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާއެއްގެ ނަން.
މިސާލު:
ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑޮލަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ