...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަބަރުޖުދު
ނ.
ހިލައިގެ އަގުހުރި ބާވަތެއް.
މިއީ ޒުމުއްރަދުގެ ބާވަތެކެވެ.
މީގެ ކުލައަކީ ރީނދޫ ވައްތަރަކަށްދާ ފެހިކުލައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޒަބަރުޖަދު . ޕޯރުބަންދަރުހިލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ