...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަބަރުޖުދުހިލަ
ނ.
ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ ހިލައިގެ މޮޅު ބާވަތެއް.
މީގެ އެންމެ ޢާންމު ކުލައަކީ ރަތްމުށި ކުލައެވެ.
މީގައި ކުނޑިތަކެއްހެން ފެންނަ ވިދުމެއް ހުރެއެވެ.
މިހިލަ ކައިރީގައި ރަން ނުވަތަ ރިހިއަޅައިގެން ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޕޯރުބަންދަރުހިލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ