...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަބާދު
ނ.
ޒަބާދުބުޅަލުގެ ނަގުލުގެ ބުޑުގައި ހުންނަ ގޮށެއްގައި އުފެދޭ އެއްޗެއް.
މިއީ ކަލުރަތްކުލައެއްގައި ހުންނަ މީރުވަސްދުވާ ތަތްއެއްޗެކެވެ.
މިއީ ބޭސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮށްގުޑުވާ . ފުޅުގު . ޒަބާދު . ޒަބާދުބުޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ