...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަކަރު
ނ.
(1) ފިރިހެންހަށި.
(2) (ބދ) ސުންނި.
(3) ސޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީސި . ނަޑަރު . ބޯއި . ބޯގަނޑު . ކައްޕުކެނޑިތަން . ކުރިމަތިފަރާތް . އަޒަންބޫޒު . އެދުރު . އޮމާމަސް . މުކޮސް . މޫގޮނޑި . ފިރިހެންހަށި . ދަށިނާރަ . ތިނެތި . ތޫތުކެޑާ . ތޫތުއްވާ . ތޫތެއްޔާ . ލަންޑޯސާ . ލަޅި . ލުހެޖެހުން . ގޭޅިނާރު . ސުންނި . ސޫ . ޙަޝަފަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ