...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒައްގޫމުގަސް
ނ.
ޒައްގޫމު އަޅާގަސް.
މިއީ ތިރިކޮށްހެދޭ ކަށިހުންނަ ވިހަ ގަހެކެވެ.
މި ގަހުގެ މާ ވައްތަރުވާނީ ހުވަނދުމަލާއެވެ.
މީގެ އެކިއެކި ކުލަކުލައިގެ މާ އަންނަ ގަސްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ