...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒައްގޫމް
ާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އަންގަވާފައިވާ ކާނާއެއް.
މިއީ ގަހެއްގެ ވަތްކެކެކެވެ.
(2) ތިރިކޮށްހެދޭ ކަށިހުންނަ ވިހަގަހެއް.
މިގަހުގައި ގަންނަ ވަތްކަށްވެސް ކިޔަނީ މިހެންނެވެ.
މި ވަކީގެ ބޭރުގައިވެސް ހުންނަނީ ކަށިފަޅައިފައެވެ.
(3) ކެކުޓަސް އާއިލާގެ ގަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޒައްގޫން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ