...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަވި
ނއ.
(1) ގަދަ ދިލަގޮތް ހުންނަ.
(2) ކުޅިކަމާއި ދިލަ ހުންނަ.
(3) ނ.
ކުއްލިއަކަށް އަންނަ ގަދަރުޅި.
މިސާލު:
މުޙަންމަދަކީ ވަރަށް ޒަވިގަދަ ކުއްޖެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގު . ހުވަގޮށް . ބާމު . ކަށިކޮތަން . ކުދީނާ . ދަވިއްގަނދު . ތާރު . ލުނބޯގަސް . ލޮނުމެދު . ގަނދަކޯޅި . ސަނދުބަރަކަމާ . ޒަވި . ޒަގަލް . ޒަގަލްރަހަ . ޒަގަލްވަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ