...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަވިކަން
ނއނ.
(1) ދިލަގޮތް ހުންނަކަން.
(2) ކުޅިކަމާއި ދިލަކަން ހުންނަކަން.
(3) މާއަވަހަށް ގަދަޔަށް ރުޅި އަންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ