...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒަމާން
ނ.
ދުވަސްވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަމަވުން . ރަންޒަމާން . ބޯދާ . ބޯދާއިރު . ބޯދާގޮތް . ބޯދާޒަމާން . ކަލަ . ކާބަފައިޒަމާން . އަންޒަމާން . އަދު . އަޒަލު . އިހުއެވޭލާ . ވަރި . ވަގުތު . ވެދިޔަތަން . ވޭލަ . ވޭލާ . މާދަން . މާދަމާ . މާޒީ . މިހާރު . މިއަދު . މުއްދަތު . މުސްކުޅި . މުސްކުޅިކަން . މުސްތަޤުބަލު . ފަތުރަތު . ފީކަސާލި . ދައުރު . ދައުރުވުން . ދުވަސް . ދުވަސްވަރު . ދުވަސްވުން . ދޮށި . ސުރެން . ޤަދީމީތާރީޚު . ޤަދީމީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ