...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒާތީ
ނއ.
(1) (ސަޚުސީ2) މީހެއް އަމިއްލަ ކަންކަމާބެހޭ (3) މީހެއްގެ އާއިލާ އާއި ދިރިއުޅުމާބެހޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާރުކާޓީފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ