...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒާތްބޮޑު
ނއ.
(1) އެހެން މީހުންނާ ގުޅުން ބަހައްޓަން އުނދަގޫ.
(2) ކަމެއް ކުރުމުގައި އެމީހަކަށް ކަމުދާގޮތެއް ނޯންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްޒާތީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ