...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިންދާބާދު
އުމުރު ދަންމަވާށިއޭ! ބުނުމުގެ ގޮތުން ބުނައުޅޭ ބަހެއް.
މިބަސް ބޭނުންކުރެވެނީ ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ޒައީމަކަށް ތާއީދުކޮށް ނުވަތަ މަރުހަބާއާއި ތަހްނިޔާ ކިޔުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
މިބަސް ކަމަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ