...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިބު
ނ.
އެއް ދަތްބަރީގެ ތެރެއަށް އަނެއް ދަތްބަރި ވަދެ ހަރުލައިގެން ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފައިހުންނަ އެއްޗެއް.
މި ފޮށްޓާއި ދަބަހާއި ހެދުންފަދަ އެއްޗެހީގައިވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޒިޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ