...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިކުރުކިޔުން
މ.
އަރަބި ބަހުން ހަދައިފައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ޅެންބައެއް ކިޔުން.
މި ޅެންތައް ކިޔަނީ މާލޫދު ފަށާގޮތަށް ފަށައިގެން މާލޫދުޅެން ކިޔާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ