...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިލޭބި
ނ.
ގޮދަންފުށް ގިރައި ފުށްގަނޑު ރާމާކޮށްގެން ހަދާފޮނިކާއެއްޗެއް.
މިހުންނާނީ އުޅާލި ހުންނަގޮތަށް ވަށްކޮށް ހަދައި ތެއްލައި ހަކުރު ފަންޏަށް ލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްމީރުކޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ