...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިޔާރަތްފުޅުނަރު
ހައްޖުވެރީން މަދީނާއިން ގެންނަ ނަރެއް.
މިނަރަކީ ޒިޔާރަތްފުޅާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީއިން ބަދަލުކުރާ ފަރުދާކޮޅުތަކުން ނަގާ ޓިނބުލިކަމަށް ބުނެ އުޅެއެވެ.
މިނަރު ހަށިރައްކަލަށް އިނގިލީގައި އަޅައި ބޭހަށް ބޭނުންކޮށް އިހުގައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ