...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިޔާރަތްފުޅުމަށި
ނ.
ދިވެހިބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މިއީ ވަށްކޮށް ގުޅަވަށާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ބޮޑޫމިން ގާތްގަނޑަކަށް އުނިއޮށެއް ވަރު ވާނެއެވެ.
ކުލައަކީ ހުދު ކިލާ ކުލައެކެވެ.
މި ގެންނަނީ މަދީނާ އިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ