...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒިޔާރަތްފުޅުލާރި
ާރި 3 ދުވަސް ފަހުން ކުދީންގެ އަތުން ނަގައި ގޭގެ ހުރަސް، ނުވަތަ ތާވަކަރުގައި ބަނދެފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ޒިޔާރާތްފުޅަށް ފޮނުވަނީއެވެ.
(2) ރަސްރަސްކަލުންނާއި އެފަދަ ބޭފުޅުން ނަދުރު ވިދާޅުވެގެން ޒިޔާރަތްފުޅަށް ފޮނުއްވަން ބަހައްޓަވާލާރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ