...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒީނަތްތެރި
ނއ.
(1) ރީތި.
(2) ޗާލޫ.
(3) ނަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުދެމުން . ހެއްދުން . ނަލަ . ނަލަހެދުން . ނަލަކަން . ނަލަވުން . ނަލަދެއްކުން . ރަންވަރަނގު . ރިހިވަރަނގު . ބުމަހެދުން . ބޮއްލޮއްލޯ . ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން . ކަރަކަންދާލި . ކުރަނޑި . އާރާސްތުކުރުން . އާރާސްތުވުން . އާބާދު . އާދައިގެ . އޮފުކާރު . އޮފްކާރު . ވަޅިފަންކޮށުން . ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ . މާޖަހާއެތި . މުދިބައި . ފަށްނެގުން . ފަޅުފިލުވުން . ފުއްޕާހަން . ދިދަ . ތުންފަތްރަތްކުރާބޭސް . ލިޕުސްޓިކު . ލޯކަރުދާސް . ލޯޝަން . ގަހަނާ . ގަތީލި . ގިޑިގެ . ސާދާ . ޖަރީ . ޖަރީކުރުން . ޗާރާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ