...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒީނާރު
ނ.
ހެދިކާއެއް.
މިއީ ހިމުންކޮށް ހަނޑޫފުނޑައި، ކާށިކިރުގައި ލޮނުލައިގެން ފުށްގަނޑުގިރައި ބޭނުންބޮޑުމިނަކަށް ހުންނަވަރަށް ތާހަށް އަޅައި މަތިޖަހައިގެން ފިހާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާއްޕަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ