...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒީރު
ނ.
(1) އިހުޒަމާނުގައި މަތިން ދަތުރުކުރި އުޅަނދެއްކަމަށް ފުލޯކު ވާހަކައިގައި ކިޔައި އުޅުނު އުޅަނދެއް.
(2) މަކަރު.
(3) ހިންތާ.
(4) ހަދާ ހިކުމަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރި . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހުކުރު ހިނގުން . ހެނެވިރަސަ . ބޭރުވަޒީރު . ބޮޑުވަޒީރު . ބޮޑުވަޒީރުކަން . ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުން . އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު . ވަޒީރުކަން . ވެލާނާކަން . މާފަތްކަން . މިނިސްޓަރު . ފަންސަފުރަދާނަ . ފަތްކޮޅު . ފާމުލަދޭރި . ފާމުލަދޭރިކިލެގެކަން . ފިއްތިފުޅި . ފުރަދާނަ . ފުރަދާނަކަން . ދަހަރަދަކަން . ދީދި . ދުއްރަ . ދޭވާނި . ދޮށިމޭނާކަން . ގަންހިންގުން . ސަރުކާރުދަތުރު . ޚާރިޖީވަޒީރު . ޝަނޫރާޒާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ