...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒީލަ
ނ.
(1) ތޫލިކަން ގަދަ މިސާލު:
ޒީލައަޑު (2) މަޖާޒު:
ރުޅި މިސާލު:
އެއީ ވަރަށް ޒީލަގަދަ މީހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުން . ބުންހިއްޕުން . ބުންއަޑު . ދީލަގަދަ . ތޫލިއަޑު . ތޫލިވުން . ތޮއިޖެހުން . ޒީލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ