...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒުހުރަތު
ނ.
(1) ގުރަހައިގެ ތަރިތަކުގެ ތެރެއިން މާކަރީއާއި ދުނިޔެއާ ދެމެދުގައިވާ ތަރި.
(2) ވީނަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވީނަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ