...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒުއްރިއްޔާނު
ނ.
ދޮންވީމާ ގަދަވަހެއް ހުންނަ މޭވާއެއް.
މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ބަނބުކޭލާ އެއްސިފައަކަށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މުޅިއެތީގައި ހުންނާނީ ތޫނި އުންތަކެއް ކަށިތަކެއް ފަދައިން ފަޅާފައެވެ.
ދޮންވީމާ އޮންނާނީ ދޮންމުށި ކުލައަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ