...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒުވާން
ނ.
(1) ޅަފުރައިގެ ޢުމުރާއި ހަރުމީހުންގެ އުމުރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ.
(2) މުސްކުޅި މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(3) ފުރާވަރަށް އަރައިފައިވާ.
(4) މަޖާޒު:
ތާޒާ.
(5) އާރާއި ބާރުހުރި.
(6) ޅަދޮނޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯއްދުންތެރި . ހޯއްދުންތެރިކަން . ނޫކަށިފުރާ . ނެރުމަތީބުރޮޅި . ކަމަރީވުން . ކުއްޖާ . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . އާރުކާޓީފޭބުން . އިއްޔެގެމެންދުރުގެ ކުދިން . މެދުއުމުރު . ފައިބާބާރު . ފަސްތަނުގައި ބެހެއްޓި މުޅޯށްޓަކަށްވުން . ދެވަން . ދެވަންފުރާ . ޒުވާނާ . ޒުވާނުން . ޒުވާންކަން . ޒުވާންވުން . ޒުވާންފުރާ . ޝާއްބަކަން . ޝާއްބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ