...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒުވާންފުރާ
ނ.
(1) ޅަފުރައިގެ ޢުމުރާއި ހަރުމީހުންގެ ޢުމުރާއި ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާ.
(2) ޒުވާން އުމުރު.
(3) ޒުވާން ދުވަސްވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫކަށިފުރާ . އާރުކާޓީފޭބުން . ދެވަންފުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ