...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒުވާރި
ނ.
ގޮވާމުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ބޯށި ނުކުންނަނީ ގަހުގެ ފަތްވަޅުންނެވެ.
މީގެ ވަށައިގެން ހުންނަނީ އޮށްޖަހައިފައެވެ.
މީގެ ކޮޅުގައި މާބޮނޑިއެއް ކަހަލަ ފަށްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުލަތަކަކީ ހުދުކުލައާއި ރީނދޫ ކުލައާއި ރަތްކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިޑިއައްޕަން . ވެލިކަޑި . މަސްކަތުވާލި . މާދި . ދަނޑުގޮވާން . ގޮވާން . ޒުވާރިބަތް . ޒުވާރިފުށް . ޒުވާރިތެޔޮ . ޒުވާރިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ