...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޒުވާބު
ނ.
(1) ޖަދަލު.
(2) ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތުން ރައްދު ކުރާ ބަސް.
(3) ދެމީހަކު ނުވަތަ ގިނަބަޔަކުވާ އަރާރުން.
(4) ޖަވާބު.
(5) ގިނަބަޔަކުވެގެން ލަވަކިޔާއިރު ނަގާކިޔާމީހާގެ ފަހަތުން އެހެން މީހުން ކިޔަންޖެހޭބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަގެހުން . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރި . ހަޅަ . ހިފައިގަތުން . ހުނސްޖެހުން . ހުން . ހުޅަގަޖެހުން . ހޫނު . ހޫނުކަން . ނާ . ރެޓުވުން . ބަސްހޮއްލުން . ބޮހ . ބޯންދިނުން . ކުޑަފަރީ އޮޑިއެއް ރަށްމަތިވުން . ކޯޅުން . އަނގަބެދުން . އަންބާ . އަރާރުން . އަޑުގަދަ މީހާގެ ރުއްގިނަވާނެއެވެ. . އުސޫލަ . އެއްއަތްތެޅިޔަސްއަޑެއްނުކިޔާނެއެވެ. . މަކުނު ފިނދުން ވަލެއް ހުހެއް ނުވާނެ . މޫނުމަތީގައިމޮށުން . ގިއްގަޅުވައިލުން . ގޫހަރިޖެހުން . ގެރިޒުވާބު . ގެރިޒުވާބު ކުރުން . ޖަވާބު ދިނުން . ޖަދަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ