...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓަކައި
އ.
އެއްޗަކާއި، މީހަކާއި، ތަނަކާހުރެ.
މިސާލު:
(ހ) ޤައުމަށްޓަކައި.
(ށ) ދީނަށްޓަކައި.
(ނ) ލޯތްބަށްޓަކައި.
މިއީ ގުޅުން ދޭހަކޮށްދޭ އަކުރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަރިންމަ . ހަރުބޭސް . ހަރުގެ . ހަކަވެޅާ . ހައިކަފުޅު . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައްމާމު . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަމަރޮދި . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތް . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހާރު . ހާލިގަބަ . ހާޑުކިއްލާ . ހިރިއްދަ . ހިކަނދިވަކަރު . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްލައިލުން . ހުނިގޮނޑިތިލަ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުރާގޭތަފާ . ހުޅުފަނާދިއުން . ހުވާ . ހުތްދިނުން . ހެއިނެއްތުން . ހެދިހަނދު . ހެދިކައިރު . ހެދުންލުން . ހޭމަސް ހެލުން . ހޮނުދަގަނޑު . ހޮޅިލުން . ހޮޅުއަށި . ނަންނޯޓުކުރުން . ނަންބަރުދިނުން . ނަންބަރުޖެހުން . ނައްކާރަޖެހުން . ނަދުރު . ނަދުރުބުނުން . ނަގިލިލުން . ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. . ނަސޭހަތްތެރިކަން . ނަސޭހަތްދިނުން . ނާށިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ