...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓަކި
ނ.
(1) އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ މޮށްތަކުން ޖަހާޖެހުން.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކަށް ކުއްލިއަކަށް އަރާތަދު.
މިސާލު:
މިއުޅެނީ އުނަގަނޑަށް ޓަތްކެއް އަރައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެންވޭރުޓަކި . ބެރެބޭވުން . ފިއްޓި . ފިއްޓިބޭޅުން . ފުއްޓަކިތެޅުން . ލަކިތެޅުން . ލޯއަޑު . ލޯއަޑުކިޔުން . ޓޮކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ