...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓައީ
ނ.
(1) ގަމީހާއެކު ނުވަތަ ޔުނީފޯމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މި އެކި ސިފަސިފައަށް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
(2) އަންހެންކުދިންގެ އިސްކޫލު ޔުނީމްފޯމްގައި ގޮށްފޮތީގެ މަތީކޮޅޫގައި ހަރުކުރާ ފޮތިކޮޅެއް.
މިހުންނާނީ ވަކި ބައްޓަމަކަށް ފަހައިފައެވެ.
(3) ވަކިގޮތަކަށް ޖަހާ ގޮށެއް.
(4) އިސްކޫލްކުދިންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ޖެހުމަށް ޓައީއެއްގެ ސިފައިގައި ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮކާޓައީ . އެޅުން . ފުލުސް . ޓައީގޮށް . ޓައީ . ޓައީއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ