...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓައް
ނ.
(1) އަތްފައިން ކަށި ގޮއްވީމާ އިވޭއަޑު.
(2) ހަނޑި ހިނގާއިރު ފައިގައި ހުންނަ ކައްޓަކުން ގޮވާ ކަމަށް ބުނެއުޅޭ އަޑު.
(3) މުރަނަ އެއްޗިހި ކުއްލިޔަކަށް ބިނދައިގެންދާ އަޑު.
(4) އަނގައިން ޓައް ކެނޑިމާ އިވޭ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ބައްބެރައި . ބުރަންމާ . ބޯތަޅާމަޑި . ކުފުރުކޮކާޑު . ވާޓު . ސައްބުލަނގިރި . ޓައް . ޓަސްކިޔާފައި އިން . ޓަސްކިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ