...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓައްޕު
ނ.
(1) ތާނގީއެއްހެން ވަށްބުރަށް ޓިނުންހަދައި މަތިޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ އެކި ވަރުވަރުގެ އެއްޗެހި.
(2) އުކައިލަންޖެހޭ ތަކެތި އަޅައިފައި ހުންނަ ފީފާބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާޓު . ސައްބުލަނގިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ