...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓަވަރު
ނ.
ދުރު ބެލުމަށް އުސްކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ޢާންމުކޮށް މިފަދަ ތަންތަން ހުންނަނީ ކިއްލާއާއި ބުރުޒުގައެވެ.
ވައިގެ ބަނދަރުގައި ވެސް ޓަވަރެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިހަމަގެ . ފަނާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ