...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓަފު
ނ.
ޓަފުނަނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންޓަހުޅެ . ކައްޓަފުޅިމިޔަރު . ކައްޓަފޫޅި . ވަޅުކައްޓަފުޅި ދާންޏަކަށް ނުސިހޭނެއެވެ . ވަގުތުފުޅި . މިއަރު ކަޅުއޮށް . ފިރުން . ސާޢަތްފުޅި . ސިނޯހުދަތުރު . ޓަފު . ޓަފުފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ