...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓަފުފުޅި
ނ.
(1) ފަނަރަ ސިކުންތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ވަގުތުފުޅި.
މިއީ ދެކޮޅަށް ފަލަކޮށް މެދަށް ހިމަކޮށް.
ދެކޮޅަށްވެސް ހިމުން ހިލަވެލި އޮހޭގޮތަށް ހަދައިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ޓަފުނަނު ދޫކުރާއިރު ވަގުތު ބަލާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަގުތުފުޅި . ސާޢަތްފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ