...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓަސް
ނ.
(1) މުރަނައެއްޗެއް ކުއްލިއަކަށް ބިނދޭއިރު އިވޭއަޑު.
(2) ހަމަ ވަގުތުގައި ކުއްލިޔަކަށް ކަމެއްވީކަން އަންގައިދޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެއްޗެއް ބުނެލާއިރަށް ޓަސްލައިފައި ރުޅި އަތުވެއްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލޯފަރު . ބަނޑިޔާ . ކޯދު . ފަސްގަނޑެއް ނުދާނެއެވެ. ދާނީ މީހާއެވެ . ލައިނޫފަރު މައު . ލޮޓަސްމައު . ލޮޓަސްމާ . ގަރަސާބޫނި . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ . ޒައްގޫމް . ޓަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ