...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓާމު
ނ.
ތަޢުލީމީ އަހަރުގައިވާ ދުވަސްތައް، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބަހައިލައިފައިވާ މުއްދަތުންކުރެ މުއްދަތެއް.
މިސާލު:
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމޭނީ އެޕްރީލުމަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޓާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ