...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓިނބުލި
ނ.
(1) ސަތަރިއާއި ފަރުދާފަދަ ތަކެތި ދެމުމަށްޓަކައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އަނގޮޓިއެއްކަހަލަ ވަށްބޮޅެއް.
(2) ތާކިހަލާއި ބޯ ހެދުންފަދަ ތަކެތީގައި ކަނޑާ ލޯވަޅުގެ ކައިރިފަށް ހަލާ ކުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަރުކުރާ ވަށްބޮޅެއް.
ޢާއްމުކޮށް މިހަދައިފައި ހުންނަނީ މަޢުދަނީ އެއްޗަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނގޮޓިވަޅު . ވަށްބޮޅު . ޒިޔާރަތްފުޅުނަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ