...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓިނު
ނ.
ތަންތަން ހިޔާކުރަން ފުރާޅުގައި ޖަހަންހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ އަޑިއުސްކޮށް މަގުހުންނަގޮތަށް ހަދައިފައެވެ.
މިދަގަނޑުންނާއި އެލްމެނިއަމުންނާއި ސިމެންތިފަދަ ތަކެތިން ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނގަރަނގަ . ބުޅި . ކަޓޫރާ . ކުރޮޅިފިލާގަނޑު . ކެފުން . ވަސަރު . މަކުޑި . މަތިއަންދާއެތި . ފަކީރާ . ފައްލަވަ . ފާސްދޯރު . ފާޚާނާކުރާ . ފުޅަލި . ފެންފަށް . ތައްތަފަތް . ތީނު . ތުނޑުފަށްއެޅުން . ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ . ޓައްޕު . ޓިނުޖެހުން . ޓީނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ