...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓީމު
ނ.
(1) ކުޅިވަރެއްގައި އެއްކޮޅުން އަރާމީހުންނަށް ޖުމްލަކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) ގުޅިގެން މަސައްކަތެއްކުރާ ބައެއްގެ ޖަމާޢަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްމަތުބޯޅަ . ރަނގަބީ . ރިލޭރޭސް . ބެންޗު . ކިރިކެޓު . ފޯވާޑު . ގޯލު ދިނުން . ޑިވިޒަން . ޕެނަލް . ޖޫރީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ