...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓީ.ބީ
ނ.
(1) ކެއްސުންބަލި.
(2) އިނގިރޭސި ލަފުޒެއް ކަމުގައިވާ ޓިއުބަރކިއުލޯސިސް މިބަސް ކުރުކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ