...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓުރާންސިސްޓަރު
ނ.
ޓީ.ވ.
ސެޓާއި ރޭޑިއޯ ސެޓްފަދަ އާލާތްތަކުގެ އެތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މި ސުވިޗެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އިލެކްޓްރިކް ސިގްނަލް ބާރުގަދަ ކޮށްދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ