...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓުރެކްޓަރު
ނ.
އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްޗެއް.
މިއީ، އިންޖީނު ނުހުންނަ ފުރޮޅުލީ އެއްޗެއްސާއި ބިންގަނޑު އެއްވަރުކުރާ ދަތްގަނޑާއި ފަސްގަނޑު ޖަހާ އެއްޗިއްސާއި މިފަދަ ތަކެތި ފަހަތުގައި ގުޅައިގެން ދުއްވާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ