...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓެނިސް
ނ.
(1) ކޯޓުއަޅައިގެން ކުޅޭކުޅިވަރެއް، މިކުޅިވަރުގައި ދެމީހުންނަށް ނުވަތަ ހަތަރު މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވެއެވެ.
ކޮޅެއްގައި އެކަކު ނުވަތަ ދެމީހުންނެވެ.
ޓެނިސްކޯޓުގައި ހުންނަނީ މެދުގައި ދާގަނޑެއް ދަމައިފައެވެ.
މިއީ ބޯޅައަކުން ދާގަނޑުމަތިން ކުޅޭކުޅިވަރެކެވެ.
ކުޅެން ގެންގުޅެނީ ރެކެޓެވެ.
(2) ރަބަރާއި ފޮތިން ހަދައިފައިހުންނަ ފައިތިލަ ފޮރުވޭ ކަހަލަ ފައިވާނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރަކިބޯޅަ . ބުރަކިކުރުން . ކޯޓު . މަދަރުސާބަށި . ފޮތިފައިވާން . ތިންމުގޯލި . ގަޓު . ސުވާ . ޓީޓީ . ޓެނިސް . ޕިންޕޮން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ