...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓެކްނޮލޮޖީ
ނ.
(1) މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނުތަކާ ބެހޭ ޢިލްމު.
(2) މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ