...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓެކްސީކުރުން
މ.
(1) ކުއްޔަށް ކާރުދުއްވުން.
މިސާލު:
އަހަރެން މިހާރު ކުރާމަސައްކަތަކީ ޓެކްސީ ކުރަމެވެ.
(2) ކުލީކާރެއްގެ ގޮތުގައި ކާރު ބޭނުންކުރުން.
މިސާލު:
އެކާރު މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ޓެކްސީކުރާށެވެ.
(3) މަތިންދާބޯޓެއް މީހުންނާއި މުދައު އަރުވައިގެން އުދުއްސައިގަންނަން ފަށްޓާ ހިސާބަށް ދިއުން ނުވަތަ ބޯޓް ޖައްސައިގެން މުދަލާއި ފަސިންޖަރުން ބާލާ ހިސާބަށްދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ