...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓެލެކުސް
ނ.
(1) މުވާޞަލާތުގައި ބޭނުންކުރާ ޓައިޕްރައިޓަރެއް ކަހަލަ މެޝިނެއް.
މިހުންނަނީ އޮޓޮލެޓިކް އެކްސްޗޭންޖާ ނަރުގެޒަރީއާއިން ގުޅިފައެވެ.
އެތަން މެދުވެރިކޮށް، ތަންތަނަށް މެސެޖާއި، ޚަބަރު ފޮނުވައި ޚަބަރާއި މެސެޖް ލިބޭގޮތަކަށް މީގެ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.
(2) ޓެލެކްސް މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ނުވަތަ ލިބޭ ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ