...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޓެލެވިޒަން
ނ.
(1) ޙަރަކާތްކުރާ ނުވަތަ ޙަރަކާތް ނުކުރާ ފޮޓޯއާއި މަންޒަރު އަޑާއެކު އަތުލައިގަނެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއް.
(2) ޖައްވުގެ ތެރެއިން އަޑާއެކު ފޮޓޯއާއި މަންޒަރު އަތުލައި މީހުންގެ ލޮލަށްފެނި އަޑުއިވޭގޮތް ހަދައިދޭ ފޮށްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްޓޭޝަން . ޓެލިޑްރާމާ . ޚަބަރުފެތުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ